24 Aralık 2013 Salı

TEVRAT'TA KATLİAM EMİRLERİ-1
TEVRAT'TA KATLİAM EMİRLERİ-1Hahamlar tarafından tahrif edilmiş olan tevratın bir önemli özelliği de, yahudilere diğer insanlar için katliam emri ve izni vermesidir. Daha önce ki bölümlerde de değindiğimiz bozuk tevrattaki şiddet olaylarına burada daha açık tevrat cümleleri ile izah getireceğiz.


 
Bu cümlelerden sonra yahudilerin Filistinliler'e karşı uyguladığı zulüm ve katliamları aklınıza getirmenizi istiyoruz. Sadece burada yaptıkları bile yahudilerin ne adi birer yaratık olduklarına en büyük delildir. Ve ne yazık ki, böyle bir ülkeyi kurulduğu zaman ilk tanıyan ülkelerden biri de Türkiye'dir.


 
Nazi Almanyası için "katliam" senaryoları üreten yahudilerin gerçek yüzlerini bu cümlelerde bulacaksınız.
"Herkesi öldüreceğim"
 
"Ve İsrail onun mirasının sıptıdır; ismi orduların rabbidir. Sen benim topuzum ve cenk silahımsın; ve seninle milletleri kıracağım: ve seninle ülkeleri helak edeceğim. Ve seninle atı ve binicisini kıracağım. Ve seninle cenk arabasını ve binicisini kıracağım; ve seninle erkeği ve kadını kıracağım; ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım; ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle valiyi ve kaymakamı kıracağım."

(Yeremya, bab 51, ayet 19-23, s 777)Filistinlilere ölüm emri:

 

"Ey Kenan, Filistinliler diyarı, Rabbin sözü size karşıdır; seni yok edeceğim, öyle ki artık sende oturan kimse olmayacak."

(Tsefenya, bab 2, ayet 5, s 887)
"Ve gömülmeyecekler; toprağın yüzünde gübre gibi olacaklar; leşleri de yerin canavarlarına ve göklerin kuşlarına yem olacaklar."

(Yeremya, bab 26, ayet 4, s 739)

 
"Ve senin kökünü kıtlıkla öldüreceğim ve arta kalanların öldürülecek. Ulu ey kapı, Feryat et şehir, baştan başa ey Filistin, eridin..."

(İşaya, bab 14, ayet 3-31, s 694)

 
"Hem yiğidi, hem kızı, emzikteki çocukla, ak saçlı adamı, dışarıdan kılıç ve içeriden dehşet telef edecek. Hasımlarından öç alacağım; ve benden nefret edenlere ödeyeceğim."

(Tesniye, bab 32, ayet 25, s 211)

 
"Onların her şeylerini tamamen yok et, va onları esirgeme, erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür."

(I. Samuel, bab 15, ayet 3, s 286)

 
"İhtiyarı genci ve ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun, gözünüz esirgemesin, ve acımayın."

(Hezekiel, bab 9, ayet 5-6, s 794)
"Suriyelileri bitirinceye kadar Afekte vuracaksın."

(II. Krallar, bab 13, ayet 17, s 383)"Kanlarını için, etlerini yiyin"


"Et yiyin, ve kan için, yiğitlerin etini yiyecekseniz ve dünya beylerinin kanını, koçların, kuzuların, ve ergeçlerin, boğaların kanını içeceksiniz. Hepsi Başanın semiz hayvanlarıdır. Sarhoş oluncaya kadar kan içeceksiniz."

(Hezekiel, bab 39, ayet 18-20, s 828)

 
"Sizi kılıcın kısmeti edeceğim ve hepiniz boğazlanmak için eğileceksiniz."

(İşaya, bab 65, ayet 12, s 722)"Ve öldürülmüş olanları dışarı atılacaklar ve leşlerinin kokusu çıkacak; ve kanları ile dağlar eriyecek."

(İşaya, bab 34, ayet 3, s 697)

"Onları kasaplık koyunlar gibi ayır, ve öldürme günü için onları hazırla."

(Yeremya, bab 12, ayet 3, s 736)
"Acıklı ölümlerle ölecekler, onlar için dövünen olmayacak."

(Yeremya, bab 16, ayet 4, s 739)

 
"Ele geçen her adamın gödesi delik deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak, evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek."

(İşaya, bab 13, ayet 15, s 683)
Hamilelerin karınları deşilecek:
 
"Ve yayları gençleri yere çalacak ve rahmin semeresine acımayacaklar, gözleri çocukları esirgemeyecek."

(İşaya, bab 13, ayet 15, 16, 18, s 683)

 
"Burnunu ve kulaklarını kesip düşürecekler; ve senden arta kalan kılıçla düşecek."

(Hezekiel, bab 23, ayet 25, s 810)
"Ve her duvarlı şehri ve her seçme şehri vuracaksınız, ve her iyi ağacı keseceksiniz, ve bütün su kaynaklarını kaplayacaksınız, ve her iyi tarlayı taşlarla bozacaksınız."

(II. Krallar, bab 3, ayet 19, s 370)
"Sana karşı yapılan hiç bir silah işe yaramayacak; ve hükümde sana karşı kalkan her dili suçlu çıkaracaksın."

(İşaya, bab 54, ayet 17, s 714)
 

TEVRAT'TA KATLİAM EMİRLERİ-2TEVRAT'TA KATLİAM EMİRLERİ-2

Yeremya

51: 20 "Sen benim savaş çomağım, Savaş silahımsın. Ulusları parçalayacak, Krallıkları yok edeceğim seninle. 51: 21 Seninle atlarla binicilerini, Savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim. 51: 22 Erkeklerle kadınları, Gençlerle yaşlıları, Delikanlılarla genç kızları, 51: 23 Çobanla sürüsünü, Çiftçiyle öküzlerini, Valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim. 51: 24 "Babil'de ve Kildan* ülkesinde yaşayanlara Siyon'da yaptıkları bütün kötülüğün karşılığını Gözlerinizin önünde ödeteceğim" diyor RAB.Sefenya

2: 1-2 Ey utanmaz ulus, toparlan! Hakkında ferman çıkmadan, Gün saman ufağı gibi geçip gitmeden, RAB'bin kızgın öfkesi üzerine dökülmeden, RAB'bin öfke günü gelmeden toparlan. 2: 3 Ey RAB'bin ilkelerini yerine getirenler, Ülkedeki bütün alçakgönüllüler, RAB'be yönelin. Doğruluğu ve alçakgönüllülüğü amaç edinin. Belki RAB'bin öfke gününde kurtulabilirsiniz. Rab Ulusları Cezalandırıyor 2: 4 Gazze bomboş kalacak, Viraneye dönecek Aşkelon, Boşaltılacak Aşdot öğle vakti, Ekron temelden yıkılacak. 2: 5 Deniz kıyısında yaşayan Keret ulusunun vay haline! Ey Filist ülkesi Kenan, RAB'bin yargısı sana karşıdır. Hepinizi yok edecek RAB, Ülkede yaşayan kimse kalmayacak. 2: 6 Deniz kıyısındaki ülkeniz, Çoban barınaklarıyla sürü ağıllarının bulunduğu otlaklara dönecek;


Yeşaya

34: 1 Ey uluslar, işitmek için yaklaşın! Ey halklar, kulak verin! Dünya ve üzerindeki herkes, Yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin! 34: 2 RAB bütün uluslara öfkelendi, Onların ordularına karşı gazaba geldi. Onları tümüyle mahvolmaya, Boğazlanmaya teslim edecek. 34: 3 Ölüleri dışarı atılacak, Pis kokacak cesetleri; Dağlar kanlarıyla sulanacak.Yeşaya

13: 13 Ben, Her Şeye Egemen RAB, Gazaba geldiğim, öfkemin alevlendiği gün Gökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak. 13: 14 "Herkes kovalanan ceylan gibi, Çobansız koyunlar gibi halkına dönecek, Ülkesine kaçacak. 13: 15 Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, Ele geçen kılıçtan geçirilecek. 13: 16 Yavruları gözleri önünde parçalanacak, Evleri yağmalanacak, Kadınlarının ırzına geçilecek
Tanrı Filistliler'i CezalandıracakYeşaya


14: 28 Kral Ahaz'ın öldüğü yıl gelen bildiri: 14: 29 Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin. Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek, Onun ürünü uçan yılan olacak. 14: 30 Yoksulların en yoksulu doyacak, Düşkünler güvenlikte yatacak. Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım, Sağ kalanlarınız da ölecek. 14: 31 Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et! Ey Filistliler, eridiniz baştan başa. Kuzeyden toz duman yükseliyor, Düşman askerleri sıra sıra geliyor. 14: 32 O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek? "RAB Siyon'un temelini attı, Halkının düşkünleri oraya sığınacak" denecek.


TEVRAT'TA KATLİAM EMİRLERİ-3TEVRAT'TA KATLİAM EMİRLERİ-1

YEREMYA

BAB: 51

AYET: 19-23

S: 777 ... Ve Israil onun mirasinin siptidir; ismi ordularin RABBIDIR. Sen benim topuzum ve cenk silahimsin; ve seninle milletleri kiracagim; ve seninle ülkeleri helak edecegim. Ve seninle ati ve binicisini kiracagim. Ve seninle cenk arabasini ve binicisini.kiracagim; ve seninle erkegi ve kadini kiracagim; ve seninle kocamis adami ve genci kiracagim; ve seninle genç adami ve ere varmamis kizi kiracagim; ve seninle çobani ve sürüsünü kiracagim; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kiracagim; ve seninle Valiyi ve Kaymakami kiracagim.TSEFENYA

BAB: 2

AYET: 5

S: 887 ... Ey Kenan, Filistinliler diyari, RABBIN sözü size karsidir; seni yok edecegim, öyle ki artik sende oturan kimse olmayacak.TESNİYEBAB: 9

AYET: 22-23

S: 185 22Ve Allah'ın RAB o milletleri senin önünde azar azar kovacak; onlari çarçabuk bitiremezsin, yoksa senin üzerine kir hayvani çogalir. 23Ve Allahin RAB onlari senin önünde ele verecek, ve onlari helak edinceye kadar büyük kirginla kiracak.

TESNİYEBAB: 20

AYET: 10-17

S: 197 13VE Allah'in RAB onu senin eline verdigi zaman, onun her erkegini kiliçtan geçireceksin; 14ancak kadinlari, ve çocuklari, ve hayvanlari, ve sehirde olan her seyi, bütün malini kendin için çapul edeceksin; ve Allah'in Rabbin sana verdigi düsmanlarinin malinin yiyeceksin. 15Bu milletlerin sehirlerinden olmayip senden çok uzakta bulunan bütün sehirlere böyle yapacaksin. 16Ancak Allah'in Rabbin miras olarak sana vermekte oldugu bu kavmlarin sehirlerinden nefes alan kimseyi sag birakmayacaksin; 17fakat onlari, Hittileri, ve Amorileri, ve Kenanlilari, ve Prezzileri, ve Hivileri, ve Yabusileri, Allahin Rabbin sana emrettigi gibi tamamen yok edeceksin;

HEZEKIEL

BAB: 39

AYET: 18-20

S: 828 Et yiyin, kan için 18Yigitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanini, koçlarin, kuzularin, ve ergeçlerin, bogalarin kanini içeceksiniz hepsi Basanin semiz hayvanlaridir. 19Sarhos oluncaya kadar kan içeceksiniz.

İŞAYABAB: 65

AYET: 12

S: 722 ...sizi kilicin kismeti edecegim, ve hepiniz bogazlanmak için iğileceksiniz.

YEREMYA

BAB: 16

AYET: 4

S: 739 Acikli ölümlerle ölecekler; onlar için dövünen olmayacak

YEREMYA

BAB: 12

AYET: 3

S: 736 onlari kasaplik koyunlar gibi ayir, ve öldürme günü için onlari hazirla

İŞAYA

BAB: 13

AYET: 15

S: 683 Ele geçen her adamin gövdesi delik-desik edilecek ve tutulan her adam kiliçla düsecek. Yavrulari da gözleri önünde yere çalinacak, evleri çapul edilecek ve karilari kirletilecek.YEREMYA

BAB: 26

AYET: 32-35

S: 749 32Ordularin Rabbi söyle diyor: Iste milltten millete bela çikacak, ve dünyanin uçlarindan büyük kasirga kopacak. 33Ve o gün yerin bir ucundan yerin öteki ucuna kadar Rabbin öldürdügü adamlar olacak; onlar için dövünmeyecekler, ve ...

... ve onlar gömülmeyecekler; topragin üzerinde gübre gibi olacaklar; lesleri de yerin canavarlarina ve göklerin kuslarina yem olacaklar.

YEREMYA

BAB: 51

AYET: 19-23

S: 777 Sen benim topuzum ve cenk silahimsin; ve seninle milletleri kiracagim; ve seninle ülkeleri helak edecegim. Ve seninle ati ve binicisini kiracagim. Ve seninle cenk arabasini ve binicisini kiracagim; ve seninle erkegi ve kadini kiracagim;...

....ve seninle kocamis adami ve genci kiracagim;...

...ve ere varmamis kizi kiracagim;...

HEZEKIEL

BAB: 9

AYET: 5-6

S: 794 ihtiyari, genci ve ere varmamis kızı ve çocuklarla kadinlari helak için vurun, gözünüz esirgemesin, ve acimayin;

I. SAMUEL

BAB: 15

AYET: 3

S: 286 onlarin herseylerini tamamen yok et, ve onlari esirgeme; erkekten kadina,...

...çocuktan...

...emzikte olana...

...öküzden koyuna, deveden esege kadar hepsini öldür...TESNİYE

BAB: 7

AYET: 1-3

S: 184

Ve Allah'in RAB onlari senin önünde ele verecegi, ve sen onlari vuracagin zaman; onlari tamamen yok edeceksin; onlarla ahdetmeyeceksin ve onlara acimayacaksin.

İŞAYA

BAB: 33

AYET: 12

S: 697 Ve kavmlar kirecin yanmasi gibi, kesilip atesle yakilan dikenler gibi olacaklar.HEZEKIEL

BAB: 23

AYET: 25

S: 810 burnunu ve kulaklarini kesip düsürecekler, ve senden arta kalan kiliçla düsecek,İŞAYA

BAB: 54

AYET: 17

S: 714 Sana karsi yapilan hiçbir silah ise yaramayacak; ve hükümde sana karsi kalkan her dili suçlu çikaracaksin.